Nama Aplikasi: My Transplant Diary

Tujuan: Membangunkan aplikasi telefon pintar "My Transplant Diary" untuk meningkatkan swadaya pesakit buah pinggang melalui mekanisma sokongan pesakit dan perkongsian pengalaman.

Pernyataan MasalahMengaplikasikan SDG 3 “Good Health & Well Being / Kesihatan Yang Baik”; dan SDG 17 “Partnership / Perkongsian / Usaha sama”

Penyelesaian Yang Dibangunkan: Menghasilkan aplikasi sokongan berkonsepkan digital therapeutics yang menyokong swadaya (self-subsistent) pesakit buah pinggang kronik umumnya dan pesakit transplan buah pinggang khususnya.

Sumber Data/Sumber Rujukan: Senarai produk farmaseutikal dibatalkan pendaftaran, Senarai produk farmaseutikal yang diluluskan pendaftaran, Hospital Kerajaan di Malaysia; seperti Borang Perakuan Penyertaan & Set Data.

Emel: mohd_ghazali@npra.gov.my