Nama AplikasieduPocket A+

Tujuan: Memastikan setiap pelajar berjaya mendapatkan pendidikan berkualiti secara percuma serta suasana  pembelajaran yang relevan disamping menaik taraf sistem pendidikan di Malaysia.

Pernyataan Masalah: Tidak semua individu mampu berbelanja lebih bagi mendapatkan pendidikan yang berkualiti, Produktiviti tidak dapat dicapai secara maksima jika hanya belajar di dalam kelas secara fizikal.

Penyelesaian Yang Dibangunkan: Pelajar boleh mengakses secara dalam talian nota setiap bab dan sub-topik bagi subjek yang dipilih serta video klip sesi “tutoring” oleh guru-guru dari rangkaian TV Pendidikan.

Sumber Data/Sumber Rujukan: Micro-learning

Emel: akmar@smkpp16.edu.my