Nama Aplikasi: Kitar

Tujuan:
1. Menambahbaik kadar kitar semula negara.
2. Menggalakkan rutin lestari di kalangan rakyat Malaysia.
3. Mendigitalkan industri kitar semula negara

Pernyataan Masalah: Kaedah untuk menambahbaik sektor pengurusan sumber dan kitar semula negara dengan aplikasi teknologi dan digitalisasi.

Penyelesaian Yang Dibangunkan: Kitar merealisasikan Perkara 7,12 &13 dalam Sustainable Development Goals UN. Ciri Kitar membolehkan pengguna mengitar semula bahan terbuang sambal memperoleh ganjaran serta membantu pengurusan sumber negara dengan terancang.

Sumber Data/Sumber Rujukan: Kutipan Kitar Semula Dari Program Yang Dijalankan Di Pelbagai Peringkat Kadar Kitar Semula Kebangsaan, 2013 & 2017

Emel: khairulhafiz38@gmail.com