Skip to content

Bas Pengantara di Semenanjung Malaysia (Feeder Bus)

Maklumat berkenaan Bas Pengantara (Feeder Bus) yang beroperasi di Semenanjung Malaysia. Merangkumi maklumat seperti nama syarikat, nombor kenderaan bas dan negeri pengoperasian

No. of Views : 893


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Nooraini Nadzir
Maintainer -
Last Updated September 30, 2021, 21:27 (UTC)
Created March 25, 2016, 08:45 (UTC)