Skip to content

Senarai Hotspot Banjir di Negeri Sembilan

Set data ini menunjukkan senarai hotspot banjir di Negeri Sembilan yang telah direkodkan sehingga Jun 2023. Di dalam set data ini, disertakan juga senarai agensi yang bertanggungjawab terhadap kawasan hotspot seperti Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Sembilan (JPSNS), Pejabat Tanah dan Daerah Seremban (PDTS), Majlis Perbandaran Seremban (MPS), Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan (JKR), Majlis Perbandaran Nilai (MPN), Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD), Majlis Perbandaran Jempol (MPJL), Majlis Daerah Jelebu (MDJ), Majlis Daerah Rembau (MDR), Majlis Daerah Tampin (MDT) dan lain-lain yang berkaitan.

Sebarang pertanyaan lanjut , boleh hubungi Bahagian Korporat JPS Negeri Sembilan di talian 06-7659671 / 06-7602359 atau melalui emel jpsns[at]ns[dot]gov[dot]my

No. of Views : 1201


Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source -
Author Abdul Latif bin Abdul Razak
Maintainer Abdul Latif bin Abdul Razak
Last Updated August 21, 2023, 08:40 (UTC)
Created September 7, 2018, 08:21 (UTC)