Langkah ke kandungan

Bilangan Kenderaan di atas Jalan Raya Mengikut Negeri (Number of Vehicles On The Road by State)

Bilangan Kenderaan di atas Jalan Raya Mengikut Negeri, Malaysia, 2008 - 2015
(Number of Vehicles On The Road by State, Malaysia, 2008 - 2015)

Sumber : Jabatan Pengangkutan Jalan
Source : Road Transport Department

Jumlah Dilihat : 6676


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh Nurhayati Binti Mohamad
Penyelenggara Nurhayati Binti Mohamad
Tarikh Data Dikemaskini September 8, 2022, 06:58 (UTC)
Tarikh Dicipta Mac 25, 2016, 08:46 (UTC)