Langkah ke kandungan

Catuan Tebangan Tahunan Bagi Hutan Simpanan Kekal, Semenanjung Malaysia

Data ini menunjukkan catuan tebangan tahunan bagi Hutan Simpanan Kekal di Semenanjung Malaysia. Data keluasan adalah data bagi setiap tahun dalam tempoh Rancangan Malaysia (RMK). This data shows the annual allowable cut for Permanent Reserved Forest in Peninsular Malaysia. The area data is data per year for Malaysia Plan (MP).

Nota / Note:
data keluasan bagi setiap tahun dalam tempoh Rancangan Malaysia (RMK) berkenaan berdasarkan kelulusan Majlis Tanah Negara (MTN).
data on area per year for respective Malaysian Plan (MP) is based on approval by National Land Council (NLC)
WP : data meliputi Kuala Lumpur sahaja. / data includes Kuala Lumpur only.

Jumlah Dilihat : 238


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Penyelenggara Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar
Tarikh Data Dikemaskini April 17, 2023, 01:29 (UTC)
Tarikh Dicipta September 5, 2018, 07:54 (UTC)