Langkah ke kandungan

Senarai Hotel di Pulau Pinang

Data lokasi Hotel di Pulau Pinang tahun 2020 dan 2022. Disediakan merujuk kepada lot kadastra menggunakan GPS berasaskan sistem koordinat GDM2000 Cassini Pulau Pinang.

Jumlah Dilihat : 215


Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber -
Disediakan Oleh SITI MAJIDAH BINTI MOHD TAYIB (BTMKN)
Penyelenggara SITI MAJIDAH BINTI MOHD TAYIB (BTMKN)
Tarikh Data Dikemaskini Oktober 31, 2023, 02:10 (UTC)
Tarikh Dicipta April 13, 2022, 14:23 (UTC)